Vẫn gia hạn nộp và hoàn thuế GTGT đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

hải quan
(TBTCO) – Theo Vụ Chính sách thuế – Bộ Tài chính, việc gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thuế GTGT.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...