Tỷ lệ nữ giới làm chủ DN của Việt Nam đạt 31,3%

Đây là con số được công bố tại hội thảo rà soát toàn diện cấp quốc gia sau 25 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) với sự hỗ trợ của Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức ngày 6/5 tại Hà Nội.

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...