Triển khai sáp nhập chi cục thuế khu vực đợt 2: ghi nhận từ cơ sở

(TCT Online) – Tiếp tục tinh thần quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương và Quyết định số 520/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về tổ chức, sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý thuế, từ ngày 1/7, 26 chi cục thuế khu vực (CCTKV) mới tại 9 cục thuế sẽ đi vào hoạt động. 

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...