Tiếp tục hoàn thiện thể chế tái cơ cấu DNNN

Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Kinh tế nhà nước và tái cơ cấu lại DNNN: Đánh giá thực hiện 2011 – 2020 và quan điểm, định hướng 2021 – 2030, kế hoạch 2021 – 2015” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) tổ chức ngày 12/6 tại Hà Nội.

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...