Thủ tục gia công hàng hóa và ưu đãi thuế với doanh nghiệp chế xuất

Thủ tục gia công hàng hóa và ưu đãi thuế với doanh nghiệp chế xuất

Cục thuế Bình Dương cho biết, tại khoản 1, Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 23/03/2015 của Bộ Tài chính có quy định về Thủ tục hải quan đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) thuê doanh nghiệp nội địa gia công, DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa, DNCX thuê DNCX khác gia công.

Trong đó, đối với hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công, doanh nghiệp nội địa phải làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài. Đồng thời, DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Trước đó, ngày 11/12/2007, Tổng Cục Thuế đã có Công văn số 5144/TCT-CS hướng dẫn về việc chứng từ đưa hàng đi gia công. Theo đó, trường hợp cơ sở kinh doanh đưa nguyên vật liệu đi gia công thì phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng Cục thuế phát hành kèm theo lệnh điều động nội bộ để làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên thị trường.

Trên lệnh điều động nội bộ phải ghi rõ tên cơ sở nhận hàng gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công. Khi cơ sở nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho cơ sở thuê gia công thì phải có phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Tổng Cục thuế phát hành theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hoá trên đường. Trên lệnh điều động nội bộ ghi rõ tên cơ sở thuê gia công, số, ngày, tháng, năm của hợp đồng gia công.

Cục thuế Bình Dương dẫn chứng thêm, tại khoản 2, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính có quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi…

Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính cũng quy định khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Scientex Tsukasa là DNCX hàng hóa xuất khẩu 100% ra nước ngoài, nếu Công ty có ký hợp đồng với doanh nghiệp nội địa đưa bán thành phẩm hoặc nguyên liệu đi gia công thì về hồ sơ thủ tục, khi Công ty đưa bán thành phẩm hoặc nguyên liệu đi gia công thì lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên đường theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế.

Về hạch toán, đối với khoản chi phí gia công hàng hóa Công ty được hạch toán chung với hoạt động sản xuất kinh doanh chính nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC như trên. Nếu Công ty hoạt động kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định./.

Theo mof.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...