Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp

(TCT online) – Thực hiện phân công của Bộ Tài chính về việc xử lý Công văn số 3116/VPCP-ĐMDN ngày 18/4/2019 của Văn phòng Chính phủ đối với kiến nghị của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vnet (sau đây gọi là DN) về thành phần hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể DN, ngày 4/5/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 1763/TCT-KK hướng dẫn như sau:

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...