Ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản khách hàng cho cơ quan thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đưa ra quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin người nộp thuế của các tổ chức, cá nhân.

Nguồn : gdt.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...