Luật Quản lý thuế sửa đổi: Nghiêm cấm cán bộ thuế và người nộp thuế thông đồng, trốn thuếnói Dân

Với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 91,32%, Quốc hội chính thức thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Nguồn : gdt.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...