Không luân chuyển vị trí công chức thuế trực tiếp làm thủ tục

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác
(TBTCO) – Bộ Tài chính quy định không chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức thuế trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính thuế: thủ tục đăng ký thuế, cấp mã số thuế, mua bán hóa đơn, tiếp nhận hồ sơ khai thuế…

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...