Gỗ, sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu sang EU phải có “giấy thông hành” FLEGT.

Ngày 8/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cùng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT).

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...