Đề xuất nộp thuế không bằng tiền mặt trong uỷ nhiệm thu

(TCT Online) – 

Uỷ nhiệm thu (UNT) NSNN qua bưu điện đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán đã được ngành thuế triển khai trên toàn quốc, giúp tiết kiệm thời gian của người nộp thuế và giảm tải áp lực nhân sự cho cơ quan thuế. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, cơ chế này cần được điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. 

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...