Cục Thuế Thái Bình tập trung đôn đốc thuế bảo vệ môi trường

(TCT online) – Đây một trong những giải pháp trọng tâm vừa được Cục Thuế Thái Bình đặt ra cho nhiệm vụ tháng 6/2019 để góp phần hoàn thành dự toán thu NSNN.

Nguồn : tapchithue.com.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...