Cục Thuế Quảng Ngãi thu 566 tỷ đồng nợ đọng thuế

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

thue quang ngai
(TBTCO) – Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi tiền thuế nợ, tính đến tháng 6/2019, Cục Thuế Quảng Ngãi đã thu nộp ngân sách được 566 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tuy nhiên, đại diện Cục Thuế Quảng Ngãi cho rằng nợ thuế trên địa bàn vẫn có chiều hướng gia tăng.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...