Cục Thuế Bình Định: Cưỡng chế 107 tỷ đồng tiền nợ thuế

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

thue binh dinh
(TBTCO) – Báo cáo tình hình nợ thuế của Cục Thuế Bình Định cho thấy, tính đến tháng 4/2019, tổng nợ thuế đơn vị đang quản lý là 1.340 tỷ đồng, tăng 26,8% so với tổng nợ tại thời điểm 31/12/2018 chuyển sang. Trong đó, nợ có khả năng thu là 621,2 tỷ đồng, tăng 117,9% so với thời điểm 31/12/2018.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...