Cục Hải quan Bình Định phấn đấu thu đạt 1.100 tỷ đồng

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

hải quan bình định
(TBTCO) – Tính đến đầu tháng 5/2019, Cục Hải quan Bình Định đã nỗ lực thu đạt cả 2 chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao và chỉ tiêu phấn đấu năm 2019 được Tổng cục Hải quan giao.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...