Có địa điểm kinh doanh khác tỉnh, nộp lệ phí môn bài thế nào?

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

lệ phí môn bài
(TBTCO) – Cơ quan chủ quản của địa điểm kinh doanh đặt trụ sở thì cơ quan chủ quản địa điểm kinh doanh thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài với cơ quan thuế nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...