Chấm dứt dự án đầu tư có phải nộp lại số thuế được hoàn?

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

hoàn thuế
(TBTCO) – Cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...