Cần thêm căn cứ pháp lý để phát huy vai trò hội đồng tư vấn thuế

Tại các cuộc thảo luận về dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi có ý kiến đề xuất nên bỏ mô hình hội đồng tư vấn thuế xã, phường (HĐTVT) do hoạt động chưa hiệu quả. Tuy nhiên, theo bà Tạ Thị Phương Lan – Phó Vụ trưởng Vụ quản lý thuế DN nhỏ, vừa và hộ kinh doanh, cá nhân thì cần phải tiếp tục phát huy vai trò của HĐTVT xã, phường trong việc xác định mức thuế của các hộ gia đình, cá nhân, để bảo đảm khách quan, công bằng, minh bạch.

Nguồn : gdt.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...