Cần sự chung sức xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý thuế đối với thương mại điện tử

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/

thương mại điện tử
(TBTCO) – Nhiều ý kiến cho rằng, để quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) thì cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu để các cơ quan quản lý có thể khai thác, phục vụ cho công tác quản lý thuế, cũng như quản lý chuyên môn về TMĐT.

Nguồn : thoibaotaichinhvietnam.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...