863/QĐ-BTC

Quyết định số 863/QĐ-BTC ngày 23/5/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 05/3/2018 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019 và năm 2020

Nguồn : gdt.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...