625/QĐ-BTC

Quyết định số 625/QĐ-BTCcủa Bộ Tài chính ngày 10/4/2019 về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Nguồn : gdt.gov.vn

Bài viết liên quan
Bình luận
Đang tải...